experiències transpersonals

preparar-se bé per a viure una cerimònia o retir on s'amplifiqui la consciència ordinària, és una de les claus per aconseguir que sigui una experiència positiva i profitosa.

també la integració posterior de les experiències transpersonals (o estats no ordinaris de consciència)  mereix una especial atenció, ja que és aquell temps després de l'experiència on la persona portarà a la vida diària alguna cosa del seu "viatge interior".

les experiències d'obertura i expansió de la consciència poden donar-se a través de diferents eines (plantes enteògenes com l'ayahuasca o altres substàncies, meditació, respiració, etc...), i poden fer emergir informació a la consciència que en els dies posteriors sigui més o menys fàcils d'ordenar i assimilar (memòries de situacions traumàtiques, o records difícils "oblidats", per exemple).

arribar a una cerimònia amb una bona preparació, amb prou informació, seguretat i confiança ajuda a aconseguir millors resultats i a obrir-se amb més profunditat al procés.

i també el procés d'integració pot ser més o menys llarg, i és una part important del viatge on és clau sentir l'aprofitament, poder dur amb suavitat i compromís personal a la vida quotidiana, a les relacions i als temes pendents de sanar aquells aprenentatges, noves formes de visió, etc. adquirits en aquests moments de profunda exploració interna. 

en la majoria de casos aquest procés d'integració es dóna de forma fluïda i sense haver de fer gran cosa, però si sorgeixen dificultats, gairebé sempre es poden resoldre amb un bon acompanyament. així és ideal tenir un espai individual i segur, on poder parlar obertament de l'experiència, de les sensacions i vivències que s'han experimentat.

segurament amb un cert espai, temps i presència es podrà entendre el que s'ha viscut i s'integrarà amorosament a nivell emocional, físic, cognitiu i espiritual. però si el que s'ha viscut és difícil, han aparegut temes dolorosos, pors, sentiments negatius... fer una bona integració és clau per no deixar aquesta font d'informacions internes desateses.


com et puc ajudar?

t'ofereixo un espai individiual per preparar-te per si vols viure alguna experiència profunda d'expansió de la consciència i també per ordenar i assentar després aquestes vivències.
parlarem de com estar millor preparat física, emocionalment i mentalment, de les hores de descans i alimentació, de les formes d'arrelament com pot ser contactar amb la natura, posant per escrit l'experiència, meditant, amb expressions artístiques, etc. 


aquestes sessions de preparació i integració no son en cap cas psicoteràpia.
es valorarà en cada cas, la conveniència d'un suport més especialitzat. 


contacta'm i en parlem, si ho sents
isabelvidalfont@doula.cat  
647 903 252