experiències transpersonals

la integració d'experiències transpersonals (o d'estats no ordinaris de consciència) és aquella part de l'experiència psicodèlica o de l'estat no ordinari de consciència on la persona porta a la vida diària alguna cosa del "viatge interior" que ha fet.

les experiències d'obertura i expansió de la consciència a través de diferents eines (plantes enetògenes, psicodèlics, meditació, respiració, etc...), poden fer emergir informació a la consciència que en els dies posteriors sigui difícil d'ordenar i assimilar (memòries de situacions traumàtiques, o records difícils "oblidats", per exemple). 

aquest procés d'integració pot ser més o menys llarg, i és una part important del viatge. en el procés d'integració és clau sentir l'aprofitament, poder dur amb suavitat i compromís personal a la vida quotidiana els aprenentatges, noves formes de visió, etc. adquirits en aquests moments de profunda exploració interna. 

en la majoria de casos aquest procés d'integració es dóna de forma fluïda i sense haver de fer gran cosa, però si sorgeixen dificultats, gairebé sempre es poden resoldre amb un bon acompanyament. així és ideal tenir un espai individual i segur, on poder parlar obertament de l'experiència, de les sensacions i vivències que s'han experimentat.

segurament amb aquest espai, temps i presència es podrà entendre el que s'ha viscut sense passar-ho per cap filtre de patologia, i s'integrarà amorosament a nivell emocional, físic, cognitiu i espiritual.

si s'ha viscut és una experiència difícil, han aparegut temes dolorosos, pors, sentiments negatius... fer una bona integració és clau per no deixar aquesta font d'informacions internes desateses.


com? amb trobades individiuals per ordenar i assentar aquestes vivències, cuidant les hores de descans i alimentació, buscant formes d'arrelament com pot ser contactar amb la natura, posant per escrit l'experiència, meditant, amb expressions artístiques, etc. 

una sessió d'integració no és en cap cas psicoteràpia. es valora en cada cas, la conveniència d'un suport més especialitzat. 


contacta sense compromís!
info(@)doula.cat  /  647 903 252