meditar

"Un pensament pertorbador, forçosament és inadequat. 
Al meditar en allò contrari es restableix l'equilibri. 
És simple, evident i molt difícil d'aplicar. 

Cal molta humilitat per recordar, en un moment de dificultat, 
que hom és subjectiu,
que una altra forma d'interpretar pot tenir també valor, 
i que convé evitar quedar-se tancat en allò que sembla ser cert" 
PATANJALI
Imatge de Flickr

Entrades populars d'aquest blog

re-començar

cercle infinit